Teenused

Raamatupidamine OÜ-le, MTÜ-le, KÜ-le, FIE-le

Raamatupidamise põhiteenus

 • Raamatupidamise algdokumentide kontroll ja vajalikesse andmikesse sisestamine
 • Ostuarvete-ja tasumiste kajastamine ostureskontros
 • Müügiarvete-ja laekumiste kajastamine müügireskontros
 • Põhivara arvestus
 • Palgaarvestus
 • Sularaha arvestus, kassaorderite vormistamine
 • Arveldused aruandvate isikutega
 • Käibemaksuarvestus, käibedeklaratsiooni koostamine ja esitamine Maksu – ja Tolliametile
 • Tulu- ja sotsiaalmaksuarvestus, TSD koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • Väljavõtted raamatupidamisregistritest, müügreskontrote väljatrükid, võlgnike info

Teostame raamatupidamisarvestust vastavalt tellija raamatupidamise sise-eeskirjadele.

Raamatupidamise lisateenused

 • Alustava ettevõtte raamatupidamise korraldamine
 • Bilanss, kasumiaruanne, muud aruanded
 • Majandusaasta aruande koostamine
 • Statistikaaruannete koostamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Võlgnike esmane teavitamine võlgnevusest (meeldetuletus e-kirja või telefoni teel).
 • Suhtlemine Haigekassaga

 

Juhtimise tugiteenused

 • Juhtimisarvestus, juhtimisaruandlus, finantsanalüüs
 • Eelarvestamine ja kulude analüüs
 • Lepingute projektid
 • Asjaajamine
 • Siseauditi läbiviimine, kontrollisüsteemide loomine

 

Personaliarvestus

 • Töölepingute, juhatuse liikme lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
 • Ametijuhendite koostamine
 • Puhkuse ajakava, käskkirjade koostamine
 • Tööohutusalased konsultatsioonid ja dokumentatsiooni koostamine